Office Online
  Journal Online
 Online First
 Current Issue
 Advanced Search
 Archive
 Read Articles
 Download Articles
 Email Alert
 
  Download
  Links
Quick Search  
  Adv Search
2019 Vol. 41, No. 5
Published: 20 October 2019

CONTENTS
Research Paper
 
       Research Paper
1077 ANALYSIS OF EVOLUTION OF THE RIYUESHAN FAULT SINCE LATE PLEISTOCENE USING STRUCTURAL GEOMORPHOLOGY
LI Zhi-min, LI Wen-qiao, YIN Xiang, HUANG Shuai-tang, ZHANG Jun-long
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.001
2019 Vol. 41 (5): 1077-1090 [Abstract] ( 23 ) RICH HTML PDF (7655 KB)  ( 101 )
1091 EVIDENCES OF THE LATE QUATERNARY ACTIVITY OF THE ANGREN SEGMENT OF THE YARLUNG TSANGPO FAULT ZONE
LI Yan-bao, CHEN Li-chun, WANG Hu, ZENG Di, LIU Cheng-long
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.002
2019 Vol. 41 (5): 1091-1104 [Abstract] ( 22 ) RICH HTML PDF (15231 KB)  ( 64 )
1105 TECTONIC CHARACTERISTICS OF BAOTOU UPLIFT IN HETAO DEPRESSION ZONE
LIU Zhi-cheng, GAO Zhan-wu, XU Wei, WANG Ji, WANG Wan-he, WANG Wan-he
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.003
2019 Vol. 41 (5): 1105-1122 [Abstract] ( 18 ) RICH HTML PDF (9802 KB)  ( 30 )
1123 POISSON'S RATIO VARIATIONS OF CRUSTAL MEDIA BEFORE AND AFTER XINYUAN-HEJING MS6.6 EARTHQUAKE IN 2012
TANG Ming-shuai, WANG Hai-tao, WEI Yun-yun, LI Yan-yong, GE Can, WANG Qiong, SU Jin-bo, WEI Bin
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.004
2019 Vol. 41 (5): 1123-1135 [Abstract] ( 15 ) RICH HTML PDF (4008 KB)  ( 47 )
1136 CHARACTERISTICS OF SATELLITE GRAVITY FIELD AND SEISMOGENIC MECHANISM IN THE LONGMENSHAN FAULT ZONE
TANG Jing-tian, YANG Lei, REN Zheng-yong, HU Shuang-gui, XU Zhi-min
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.005
2019 Vol. 41 (5): 1136-1154 [Abstract] ( 12 ) RICH HTML PDF (11598 KB)  ( 33 )
1155 CHARACTERISTICS OF FOCAL MECHANISMS IN THE DOWNSTREAM RESERVOIR AREAS OF JINSHA RIVER
DUAN Meng-qiao, ZHAO Cui-ping
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.006
2019 Vol. 41 (5): 1155-1171 [Abstract] ( 21 ) RICH HTML PDF (12878 KB)  ( 37 )
1172 RESEARCH ON THE CHARACTERISTICS OF QUATERNARY ACTIVITIES OF SU-XI-CHANG FAULT
ZHANG Peng, ZHANG Yuan-yuan, XU Han-gang, LIU Jian-da, CHEN Jian-qiang, LI Li-mei, LI Jin-liang, GU Qin-ping, JIANG Xin
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.007
2019 Vol. 41 (5): 1172-1184 [Abstract] ( 22 ) RICH HTML PDF (6456 KB)  ( 53 )
1185 JOINT INVERSION OF AMBIENT NOISE AND SURFACE WAVE FOR S-WAVE VELOCITY OF THE CRUST AND UPPERMOST MANTLE BENEATH WEIHE BASIN AND ITS ADJACENT AREA
FENG Hong-wu, YAN Wen-hua, YAN Shan, GUO Ying-xia, HUI Shao-xing, CHANG Cheng
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.008
2019 Vol. 41 (5): 1185-1205 [Abstract] ( 22 ) RICH HTML PDF (9051 KB)  ( 38 )
1206 THE 3-D VELOCITY STRUCTURE OF CRUST AND UPPERMOST MANTLE AND ITS TECTONIC IMPLICATIONS IN FUJIAN PROVINCE
LI Xi-bing, XIONG Zhen, FAN Xiao-ping, TAO Xiao-san, PENG Xiao-bo
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.009
2019 Vol. 41 (5): 1206-1222 [Abstract] ( 18 ) RICH HTML PDF (11569 KB)  ( 18 )
1223 THE SOURCE PARAMETERS AND RUPTURE PROCESS OF THE MW7.0 EARTHQUAKE IN ALASKA, USA ON DECEMBER 1, 2018
XU Zhi-guo, ZHANG Huai, ZHOU Yuan-ze, LIANG Shan-shan, SU Zhe, SHI Jian-yu, ZHAO-Bo
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.010
2019 Vol. 41 (5): 1223-1238 [Abstract] ( 21 ) RICH HTML PDF (9412 KB)  ( 24 )
1239 STUDY ON THE ELECTRICAL STRUCTURE OF THE ANQIU AND JUXIAN ELECTROMAGNETIC STATIONS IN THE TANLU FAULT ZONE
ZHANG Ji-hong, ZHAO Guo-ze, DONG Ze-yi, WANG Li-feng, HAN Bing, WANG Qing-lin, TANG Ting-mei, WANF Mei
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.011
2019 Vol. 41 (5): 1239-1253 [Abstract] ( 15 ) RICH HTML PDF (4756 KB)  ( 42 )
1254 THE EFFECT OF HARD INTERLAYER THICKNESS ONTHE SITE SEISMIC RESPONSE
ZHOU Zheng-hua, LI Yu-ping, ZHOU You, LI Xiao-jun, CHEN Liu, SU Jie, DONG Qing, WANG Ya-fei
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.012
2019 Vol. 41 (5): 1254-1265 [Abstract] ( 17 ) RICH HTML PDF (1637 KB)  ( 22 )
1266 THE GEOLOGICAL AND ROCK MECHANICAL DISTINCTION EVIDENCE BETWEEN STICK-SLIP AND CREEP IN HOST ROCK SEGMENTS OF FAULT
ZHOU Yong-sheng
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.013
2019 Vol. 41 (5): 1266-1272 [Abstract] ( 30 ) RICH HTML PDF (316 KB)  ( 37 )
1273 STUDY ON THE MRF-BASED METHOD FOR DAMAGED BUILDINGS EXTRACTION FROM THE SINGLE-PHASE SEISMIC IMAGE
ZHANG Ling, TAN Xuan, SONG Dong-mei, WANG Bin, LI Rui-lin
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.014
2019 Vol. 41 (5): 1273-1288 [Abstract] ( 20 ) RICH HTML PDF (5699 KB)  ( 20 )
1289 SITE EVALUATION AND VOLCANIC HAZARD ASSESSMENT FOR THE NUCLEAR POWER PLANTS OF CHINA
XU Jian-dong, YU Hong-mei, ZHOU Ben-gang, CUI Wen-ling, DU Long, WEI Fei-xiang
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.015
2019 Vol. 41 (5): 1289-1301 [Abstract] ( 23 ) RICH HTML PDF (5828 KB)  ( 26 )
1302 (U-TH)/HE DATING OF INTERNATIONAL STANDARD FISH CANYON TUFF ZIRCON
WANG Ying, ZHENG De-wen, LI You-juan, WU Ying
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.016
2019 Vol. 41 (5): 1302-1315 [Abstract] ( 19 ) RICH HTML PDF (1251 KB)  ( 23 )
Copyright © Editorial Board of SEISMOLOGY AND GEOLOGY
Supported by: Beijing Magtech