DEFORMATIONAL CHARACTERISTICS OF THE NIUSHOUSHAN-LUOSHAN FAULT ZONE AND ITS TECTONIC IMPLICATIONS
WANG Wei-tao, ZHANG Pei-zhen, LEI Qi-yun
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2013, (2): 195 -207 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2013.02.001