LANDSLIDES TRIGGERED BY THE 2013 MINXIAN-ZHANGXIAN, GANSU PROVINCE MS 6.6 EARTHQUAKE AND ITS TECTONIC ANALYSES
XU Chong, XU Xi-wei, ZHENG Wen-jun, MIN Wei, REN Zhi-kun, LI Zhi-qiang
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2013, (3): 616 -626 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2013.03.015