RELOCATION OF SMALL EARTHQUAKES IN LINFEN AREA, SHANXI, CHINA
DONG Chun-li, LI Le, ZHAO Jin-quan, LI Dong-mei, HU Yu-liang, REN Li-wei, XU Zhi-guo
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2013, (4): 873 -886 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2013.04.016