ACTIVITY AND SLIP RATE OF THE NORTHERN SECTION OF YELLOW RIVER FAULT REVEALED BY DRILLING
LEI Qi-yun, CHAI Chi-zhang, ZHENG Wen-jun, DU Peng, XIE Xiao-feng, WANG Yin, CUI Jin, MENG Guang-kui
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2014, (2): 464 -477 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2014.02.015