WATER VAPOR ANOMALIES RELATED TO THE LUSHAN AND WENCHUAN EARTHQUAKES IN THE LONGMENSHAN MOUNTAINS AREA
DENG Zhi-hui, CHEN Mei-hua, YANG Zhu-zhuan, YAN Xing, DENG Yuan-li
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2014, (3): 658 -666 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2014.03.009