DISCUSSION ON BLOCK KINEMATIC MODEL AND FUTURE THEMED AREAS FOR EARTHQUAKE OCCURRENCE IN THE TIBETAN PLATEAU: INSPIRATION FROM THE LUDIAN AND JINGGU EARTHQUAKES
XU Xi-wei, CHENG Jia, XU Cong, LI Xi, YU Gui-hua, CHEN Gui-hua, TAN Xi-bin, WU Xi-yan
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2014, (4): 1116 -1134 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2014.04.015