SEISMOTECTONICS OF THE 8 AUGUST 2017 JIUZHAIGOU EARTHQUAKE AND THE THREE-DIMENSIONAL FAULT MODELS IN THE SEISMIC REGION
LU Ren-qi, XU Xi-wei, CHEN Li-chun, CHEN Gui-hua, YAO Qi, SUN Jian-bao, REN Jun-jie, REN Zhi-kun, XU Chong, WEI Zhan-yu, TAN Xi-bin, DONG Shao-peng, SHI Feng, WU Xi-yan
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2018, (1): 1 -11 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.01.001