FOCAL MECHANISM OF THE AUGUST 8, M7.0 SICHUAN JIUZHAIGOU AND AUGUST 9, M6.6 XINJIANG JINGHE EARTHQUAKES OF 2017
GUO Zhi, CHEN Li-chun, LI Tong, GAO Xing
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2018, (6): 1294 -1304 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.06.007