STUDY ON SOURCE PARAMETERS OF THE 8 AUGUST 2017 M7.0 JIUZHAIGOU EARTHQUAKE AND ITS AFTERSHOCKS, NORTHERN SICHUAN
WU Wei-wei, WEI Ya-ling, LONG Feng, LIANG Ming-jian, CHEN Xue-fen, SUN Wei, ZHAO Jing
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2020, (2): 492 -512 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2020.02.015