AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE TRANSIENT CREEP OF GRANITE
NIU Lu, ZHOU Yong-sheng, YAO Wen-ming, MA Xi, HE Chang-rong
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2021, (1): 20 -35 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.01.003