DEEP SEISMOTECTONIC ENVIRONMENT OF THE 2021 MADOI MS7.4 EARTHQUAKE
SONG Xiang-hui, WANG Shuai-jun, PAN Su-zhen, SONG Jia-jia
SEISMOLOGY AND EGOLOGY . 2021, (4): 757 -770 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.04.002