STUDY OF CRUSTAL TOMOGRAPHY AND PRECISE EARTHQUAKE LOCATION IN YANGBI AREA, YUNNAN PROVINCE
YIN Xin-xin, JIANG Chang-sheng, CAI Run, GUO Xiang-yun, JIANG Cong, WANG Zu-dong, ZOU Xiao-bo
SEISMOLOGY AND EGOLOGY . 2021, (4): 864 -880 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.04.008