STUDY ON THE SLIP RATE OF THE NORTH ZHONGTIAO SHAN FAULT SINCE THE LATE MIDDLE PLEISTOCENE
ZHANG Xiu-li, XIONG Jian-guo, ZHANG Pei-zhen, LIU Qing-ri, YAO Yong, ZHONG Yue-zhi, ZHANG Hui-ping, LI You-li
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2022, (6): 1403 -1420 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2022.06.004