GEOMETRIC STRUCTURE CHARACTERISTICS OF XINYI SEGMENT OF ANQIU-JUXIAN FAULT
ZHANG Hao, WANG Jin-yan, XU Han-gang, LI Li-mei, JIANG Xin, ZHAO Qi-guang, GU Qin-ping
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2022, (6): 1448 -1468 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2022.06.006