GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SOIL GAS IN THE FAULT ZONES OF NORTH TIANSHAN, XINJIANG
JIANG Yu-han, GAO Xiao-qi, YANG Peng-tao, LIU Dong-ying, SUN Xiao-long, XIANG Yang, ZHU Cheng-ying, WANG Cheng-guo
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2022, (6): 1597 -1614 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2022.06.014