A CENTENNIAL PUZZLE OF THE EVOLUTION OF THE YANGTZE RIVER: RETROSPECTION AND PROGRESSES
GUO Ru-jun, WEI Chuan-yi, LI Chang-an, ZHANG Yu-fen, LI Ya-wei, SUN Xi-lin, ZHANG Zeng-jie, LENG Yong-hui, SU Jian-chao, LI Guo-nai, LÜ Ling-yun, CHEN Xu, DING Zhi-qiang
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2023, (1): 1 -28 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2023.01.001