NEW EVIDENCE OF THE PALEOEARTHQUAKE RUPTURE IN THE NORTH GAIZHOU-ANSHAN SEGMENT OF THE JINZHOU FAULT
LI An, WAN Bo, WANG Xiao-xian, JI Hao-min, SUO Rui
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2023, (1): 111 -126 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2023.01.006