NEW ACTIVITY CHARACTERISTICS IN THE CHISHAN SECTION OF TAN-LU FAULT ZONE IN HOLOCENE
ZHENG Hai-gang, YAO Da-quan, ZHAO Peng, YANG Yuan-yuan, HUANG Jin-shui
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2023, (1): 127 -138 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2023.01.007