THE CHARACTERISTICS AND SEISMOGENIC STRUCTURE ANALYSIS OF THE 2021 YANGBI MS6.4 EARTHQUAKE SEQUENCE, YUNNAN
ZHANG Ke, WANG Xin, YANG Hong-ying, WANG Yue, XU Yan, LI Jing
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2023, (1): 231 -251 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2023.01.013