THE COSEISMIC RUPTURE MODEL AND STRESS CHANGE OF THE 2022 MENYUAN MW6.7 EARTHQUAKE
YU Shu-yuan, HUANG Xian-liang, ZHENG Hai-gang, LI Ling-li, LUO Jia-ji, DING Juan, FAN Xiao-ran
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2023, (1): 286 -303 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2023.01.016