GEOLOGICAL DEFORMATION OF THE TUOLI FAULT IN THE WEST JUNGGAR SINCE THE LATE QUATERNARY
YUAN Hao-dong, LI An, HUANG Wei-liang, HU Zong-kai, ZUO Yu-qi, YANG Xiao-ping
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2023, (1): 49 -66 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2023.01.003