THE MS 8.0 WENCHUAN EARTHQUAKE:PRELIMINARY RESULTS FROM THE WESTERN SICHUAN MOBILE SEISMIC ARRAY OBSERVATIONS
LIU Qi-yuan, CHEN Jiu-hui, LI Shun-cheng, LI Yu, GUO Biao, WANG Jun, QI Shao-hua
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2008, (3): 584 -596 .