THE MS8.0 WENCHUAN EARTHQUAKE SURFACE RUPTURES AND ITS SEISMOGENIC STRUCTURE
XU Xi-wei, WEN Xue-ze, YE Jian-qing, MA Bao-qi, CHEN Jie, ZHOU Rong-jun, HE Hong-lin, TIAN Qin-jian, HE Yu-lin, WANG Zhi-cai, SUN Zhao-min, FENG Xi-jie, YU Gui-hua, CHEN Li-chun, CHEN Gui-hua, YU Shen-e, RAN Yong-kang, LI Xi-guang, LI Chen-xia, AN Yan-fen
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2008, (3): 597 -629 .