GEOLOGICAL AND GEOMORPHIC EVIDENCE FOR THE QUATERNARY ACTIVITY ON THE NORTHEAST SEGMENT OF LONGMENSHAN FAULT ZONE
YANG Xiao-ping, FENG Xi-jie, GE Tian-yong, SONG Fang-min, SHI Ya-qin, LIU Yu-fa
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2008, (3): 644 -657 .