VOLCANIC THREAT LEVELS AND CLASSIFICATION OF VOLCANIC ACTIVITY IN CHINA
HONG Han-jing, WU Jian-ping, WANG Qing-liang, LI Ke, ZHAO Ci-ping, SHANGGUAN Zhi-guan, YANG Qing-fu, ZHANG Heng-rong, LIU Guo-ming
SEISMOLOGY AND EGOLOGY . 2007, (3): 447 -458 .