THE PRELIMINARY STUDY ON SEISMOTECTONICS OF THE 2003 AD BACHU-JIASHI EARTHQUAKE (MS 6.8), SOUTHERN TIAN SHAN
XU Xi-wei, ZHANG Xian-kang, RAN Yong-kang, CUI Xiao-feng, MA Wen-tao, SHEN Jun, YANG Xiao-ping, HAN Zhu-jun, SONG Fang-min, ZHANG Lan-feng
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2006, (2): 161 -178 .