COMPARATIVE EXPERIMENT ON SEISMIC SOURCES IN HIGH-RESOLUTION SEISMIC EXPLORATION FOR URBAN ACTIVE FAULTS
PAN Ji-shun, LIU Bao-jin, ZHU Jin-fang, ZHANG Xian-kang, FANG Sheng-ming, WANG Fu-yun, DUAN Yong-hong, XU Zhao-fan
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2002, (4): 533 -541 .