CHARACTERISTIC FEATURES OF THE SURFACE RUPTURES OF THE HOH SAI HU (KUNLUNSHAN) EARTHQUAKE (MS8.1), NORTHERN TIBETAN PLATEAU, CHINA
XU Xi-wei, CHEN Wen-bin, YU Gui-hua, MA Wen-tao, DAI Hua-guang, ZHANG Zhi-jian, CHEN You-min, HE Wen-gui, WANG Zan-jun, DANG Guang-ming
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2002, (1): 1 -13 .