RIVER OFFSET AND SLIP RATE OF THE EAST SEGMENT OF ALTUN TAGH FAULT ZONE SINCE QUATERNARY
Xiang Hongfa, Guo Shunmin, Zhang Wanxia, Zhang Bingliang
SEISMOLOGY AND EGOLOGY . 2000, (2): 129 -138 .