PALEOEARTHQUAKES AND VERTICAL SLIP RATES ON THE HUAI RIVER-NÜSHAN LAKE SEGMENT OF FAULT F5 IN THE MIDDLE SECTION OF THE TANLU FAULT ZONE
YANG Yuan-yuan, LI Peng-fei, LU Shuo, SHU Peng, PAN Hao-bo, FANG Liang-hao, ZHENG Hai-gang, ZHAO Peng, ZHENG Ying-ping, YAO Da-quan
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2022, (6): 1365 -1383 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2022.06.002