STUDY ON THE DEEP STRUCTURAL CHARACTERISTIC OF MAIN ACTIVE FAULTS IN HENAN PROVINCE AND ITS ADJACENT AREAS
XU Zhi-ping, ZHANG Yang, YANG Li-pu, XU Shun-qiang, JIANG Lei, TANG Lin, LIN Ji-yan
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2022, (6): 1521 -1538 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2022.06.010