A PRELIMINARY STUDY OF THE SHALLOW EXPLORATION AND QUATERNARY ACTIVITIES OF THE FENGQIU SEGMENT OF THE XINXIANG-SHANGQIU FAULT
TIAN Yi-ming, YANG Zhuo-xin, WANG Zhi-shuo, SHI Jin-hu, ZHANG Yang, TAN Ya-li, ZHANG Jian-zhi, SONG Wei, JI Tong-yu
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2023, (1): 139 -152 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2023.01.008